ضرورت ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻗﺎﻧﻮنی ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻜﺮاﻥ، آمریکا دنبال دیپلماسی جدید است

ﺑﻪ ﮔﺰاﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺼﺮ چهارشنبه در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭاﻱ اﺩاﺭی ﺁﺭاﺩاﻥ، ضمن بیان اینکه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻄ ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﻗﺘﺼﺎﺩی و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮﺭ، ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺭا ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺪاﻦ ﺧﻮﺩ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ، تأکید داشت: اﺳﺘﻜﺒﺎﺭ ﺟﻬﺎﻧﻲ درصدد ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭼﻬﺮﻩ اﻧﻘﻼﺏ اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ لذا باید تهدیدات را جدی گرفت.

ضرورت ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻗﺎﻧﻮنی ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻜﺮاﻥ، آمریکا دنبال دیپلماسی جدید است

وی اﻓﺰﻭﺩ: اﻳﺠﺎﺩ ﺷﺒﻬﺎﺕ و اﻋﻼﻡ ﻓﺴﺎﺩ اﺩاﺭﻱ و دستگاهی ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ اﻳﺮاﻥ اﺳﻼﻣﻲ اﺯ ﺩﻳﮕﺮ هجمه های ﻣﻬﻢ کشورهای اﺳﺘﻜﺒﺎﺭﻱ از جمله ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺖ.

ضرورت مراقبت از فضای مجازی

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ و آرادان در مجلس بابیان اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺸﻮﺭ اﻳﺮاﻥ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭا اﺯ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺩاﺭﺩ، اﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ: ﺩﺭ شبکه های ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺷﺎﻫﺪ بزرگ ترین توطئه ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻫﺴﺘﻴﻢ.

کاتب ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ تأثیرپذیری ﻣﺮﺩﻡ اﺯ رسانه های ﻣﻌﺎﻧﺪ، خاطرنشان ﻛﺮﺩ: اﻳﺠﺎﺩ ﻓﺸﺎﺭ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ ﺑﺮاﻱ دست یابی ﺑﻪ اﻫﺪاﻑ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺭاﻩ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ تحریم های ناجوانمردانه ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ اﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻲ و ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻠﺖ اﻳﺮاﻥ ﻫﻤﻮاﺭﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺰﻭا ﻛﺸﺎﻧﺪﻥ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻱ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻛﺎﺭ اﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ، اضافه کرد: ﺩﺭ ﺷﺮاﻳﻄ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﺣﺎﺩ ﻣﺮﺩم و ﻣﺴئوﻻﻥ ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﻬﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻛﻨﻨﺪ.

عضو خانه ملت ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻜﺮاﻦ ﺩﺭ اﻭﻟﻮﻳﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﺩ، ﻳﺎﺩآﻭﺭ ﺷﺪ: ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ و ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺟﺪﻱ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻓﺮاﺩ اﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺩﻭﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ.

منبع: خبرگزاری مهر

به "ضرورت ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻗﺎﻧﻮنی ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻜﺮاﻥ، آمریکا دنبال دیپلماسی جدید است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ضرورت ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻗﺎﻧﻮنی ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻜﺮاﻥ، آمریکا دنبال دیپلماسی جدید است"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید