تعاریف و اصطلاحات

آشنایی با آیین کاسم سا در ماه رمضان - لرستان

ماه رمضان که فرا می رسد لرستان نیز همانند سایر نقاط کشور حال و هوای معنوی خاصی به خود می گیرد. مردم این استان در آستانه رسیدن ماه رمضان، مثل بیشتر مسلمانان چند روز قبل از فرا رسیدن آن با روزه دریافت به استقبال رمضان می فرایند.

7 تیر 1399

نظر 9 اقتصاددان برجسته درباره اقتصاد پساکرونا

خطر واقعی این است که تغییرات ارگانیک و شخصی (دور شدن مردم از شرایط جهانی شدن) توسط برخی سیاستگذاران که از ترس از مرزهای آزاد سوءاستفاده می کنند، مورد بهره برداری سیاسی قرار گیرد.

30 خرداد 1399

مقاله: بازسازی منزل چیست؟

نوسازی و یا بازسازی منزل راهکاری برای زیباتر کردن و جلوه بخشیدن به خانه های قدیمی و یا منازلی است که برای رسیدن به خانه آرمانی و مطابق میل شما احتیاج به تغییر دارند. به کار نبردن مصالح مرغوب و ضعف ساخت و ساز، فرسوده شدن فضای ساختمان را به همراه دارد، خیلی...

20 خرداد 1399

شهرهایی که با معلولان همراه نیستند

فاطمه حافظی - خرم آباد - خبرنگار: بیش از 10 درصد جمعیت استان را - حدود 170 هزار نفر - جانبازان، معلولان، سالمندان و افراد ناتوان تشکیل می دهند و همین موضوع مناسب سازی معابر را به عنوان یکی از ضرورت ها مطرح می نماید.

11 شهریور 1398